Významná osobní data a události

 

rok - období   událost
4. 8. 1872


Ludvík Očenášek se narodil 4. srpna 1872 v Kříších (obec nedaleko Radnic na Rokycansku)
 
Na obrázcích je rodný dům a rodný a křestní list
1878   Rodina se stěhuje do BerkuDolní Bělé, kde byl otec důlním (těžily se zde virtiolové břidlice)
 1879 - 1880   Rodina se stěhuje na samotu Malenice, LO chodí se svými sourozenci do školy v Dolní Bělé
1888

Rodina se po smrti otce stěhuje do Prahy - otec je pochován na hřbitově v Dolní Bělé
 

 

foto - současný stav (2009)

 po r. 1888   Nastupuje do učení k firmě Houdek a Hevert, továrna na mechanické a fyzikální přístroje - později navštěvoval státní průmyslovou školu
? 1891   Na vojně v Písku: Zde se seznámil se svou budoucí ženou Pavlínou Tašnerovou, která z Písku pocházela.
1893 - 1898   Pracuje v patentní kanceláři ing. L. Vojáčka a navštěvuje "českou techniku" jako mimořádný posluchač v oboru elektrotechniky a fyziky
1898 LO se osamostatnil a zakládá mechanickou dílnu, kterou brzy rozšiřuje na na elektrotechnický závod se 100 zaměstnanci - sestrojuje jednokolo
1898

Koncem století se žení s Pavlínou Tašnerovou z Písku. Narodil se mu syn Miroslav (1898-1955), později se narodí dcera Milada a syn Ludvík
 

 

Ludvík Očenášek s dětmi

1905 - 1906 Realizuje letecký rotační motor - první se při zkouškách v roce 1905 roztrhl, druhý byl použit v jednoplošníku vlastní konstrukce (1910)
1910

 

Staví jednoplošník vlastní konstrukce s rotačním motorem
1914 - 1915 Na počátku války narukuje a je přidělen vojenské nemocnici v Sokole pražském . Stává se zde samostatným rentgenologem. V laboratoři vzniká jeho model vzdušného torpeda.
1915   Zhotovil model vzdušného torpeda (okřídlené miny).  Dokumentace putovala tajně do Francie, výkresy předal T.G. Masaryk francouzské vládě jako český dar - ještě v roce 1915 byla tato zbraň nasazena na západní frontě
1917   Onemocněl tyfem
1918   V zahradě a v usedlosti Demartinka zřizuje tajnou telefonní stanici pro odposlech hovorů mezi ministerstvy obrany ve Vídni a v Berlíně
1919 

 

 

Vyznamenán
Československou revoluční medailí

 

Panu Ludvíku Očenáškovi v Praze

Za světové války přispěl Jste vynikajícím způsobem k revolučnímu hnutí domácímu, které tak zdárně podepřelo osvobozovací práci naší revoluce zahraniční.

Věrohodné zjištění se strany kompetentních úřadů ukládá mě milou povinnost uznati Vaše zásluhy o o národní osvobození.

Opíraje se o čl. 4 výnosu Československého ministerstva války ze dne 2. prosince 1918 zasílám Vám Československou revoluční medaili, kterou račte přijati na důkaz Vaší revoluční činnosti za války.

Ministr Národní Obrany

1919  

Na pomoc dohodě.
Tajná činnost několika českých vlastenců za války (Dle líčení br. Ludvíka Očenáška)

Tiskem Pražské akciové tiskárny. Nákladem vlastním. 1919, 89 stran

po r. 1920   Pamětní deska na Demartince - Demartinka byla zbořena v r. 1980. Deska je nyní umístěna na budově velvyslanectví Litevské republiky, Na Klikovce 2, Praha Smíchov
1928

Ludvík Očenášek - Před desíti lety 
 
(Rozšířený spisek Na pomoc Dohodě) 

Vydala a tiskla knihtiskárna a nakladatelství "Pragotisk" Peroutka a spol., Smíchov, Nádražní 3 (1928, 92 stran)

1929 Setkává se v Praze s německým průkopníkem raketové techniky profesorem Hermannem Oberthem
2. 3. 1930

 

 

2. března zkouší na Bílé hoře jedno i dvoustupňové rakety na pevné palivo - nejvyšší dosažená výška 1,5 km.

Později v roce 1938 pokračuje ve zkouškách (tajně) - raketa dosáhne doletu 2,5 km.

1933 - 1935   Zkouší na Vltavě 3 typy reaktivních vodních člunů
? 1934- 1936   Ve své továrně realizuje bezhlučný kulomet
17.5.1936   Dolní Bělé je za jeho přítomnosti odhalena pamětní deska na škole, kterou navštěvoval
17.5.1936   Dolní Bělé otevírá stezku Ludvíka Očenáška, podepisuje se do kroniky města Plasy
1937 Realizuje svůj nápad zabudovat reproduktory do plochy stadionu mezi cvičence Sokola, aby se odstranily časové zvukové prodlevy, vyrobí podzemní reproduktory pro sokolský slet
1945 V květnu 1945 ve věku 73 let bojuje na barikádě v Praze ve své ulici při obraně českého rozhlasu a 8. května je raněn střepinami granátu
1948 Jeden z posledních snímků - Ludvík Očenášek se svými vnučkami (dcerami syna Miroslava)
1949   Ještě v roce, kdy zemřel, přihlásil na Pražském jarním veletrhu do soutěže novinek sedm svých návrhů a získal tři ceny za stroje pro farmaceutický průmysl
10. 8. 1949   LO zemřel 10. srpna 1949 při letním pobytu v obci Dražeň v č.p. 14 (Statek u Pešků - nedatovaná fotografie)

 

 rok/období    událost
1978

Je uveden do Mezinárodní vesmírné Síně slávy v Muzeu historie Vesmíru v Novém Mexiku v Novém Mexiku (USA). L.Ocenasek - Czech Rocket and Airplane Pioneer

Mezinárodní vesmírná Síň slávy (International Space Hall of Fame)
 
 20.8.2000   P. Pravec a R. Kušnirák objevili v Ondřejově planetku 2000 QM9 - později v lednu 2005 pojmenovanou 61404 Ocenasek.
Planetka 61404 Očenášek (61404 Ocenasek) 

 
 28.9.2008   Slavnostní otevření 13 zastavení (informačních tabulí) na stezce Ludvíka Očenáška u hájovny Lipovka v Lomanech - pod tabulemi jsou informace pro nevidomé v Braillově písmu.
 20.5.2009    V obci Dražeň, kde zemřel 10.8.1949, je mu k 60. výročí této události odhalena pamětní deska.
23.5.2009   Vysoké Mýto 23.5.2009 - Raketové starty "Očenášek" a "Remek" na letišti - raketová pošta
9.8.2009   Dolní Bělá 9.8.2009 - vzpomínkové akce k 60. výročí úmrtí Ludvíka Očenáška