Dolní Bělá

Dolní Bělá

    Do Berku - nedaleko Dolní Bělé - se Očenáškovic rodina přestěhovala v roce 1878 - Ludvíkovi bylo v té době 6 let.


 

    V Berku se těžily vitriolové břidlice a otec Vojtěch Očenášek zde byl správcem dolů. Bydleli pod haldami v domku důlního (stavení č. 21 patřící obci Lité - pod břízami)


 

    Rok po zastavení těžby byl otec přeložen do Malenice č. 32 (samota v údolí pod Dražní, k níž Malenice patřila). Zde byl nově otevřen důl na železitý kyz.

    Z Malenice (červené zastavení č. 8) chodil Ludvík se svým starším bratrem Augustinem do školy v Dolní Bělé (zelené zastavení č. 13). Chodili po trase nynější stezky Ludvíka Očenáška (zelená značka) za jakéhokoliv počasí - hodinu tam a hodinu zpátky. V zimě vycházeli za tmy a za tmy se vraceli domů. Část cesty přitom vedla lesem.


 

    Do školy v Dolní Bělé chodila i Ludvíkova mladší sestra Magdalena a nejmladší bratr Ladislav. Ve 4. třídě v 2. oddělení měl Ludvík v katalogu školy samé jedničky a poznámku . "Velmi pilně chodil do školy".

    Se svým učitelem Václavem Nedbalem se Ludvík Očenášek později setkal.


    Na škole v Dolní Bělé byla Ludvíku Očenáškovi odhalena dne 17. května 1936 pamětní deska.


    V budově bývalé školy je dnes obecní úřad v Dolní Bělé (pamětní deska je umístěna na stěně u silnice) - Dolní Bělá si postavila novou školu

 
 

    V sobotu 23. května 2009 uvítal  starosta obce MUDr. Tomáš Křiklán vnučky Ludvíka Očenáška a jejich sestřenice a spolu se členy občanského sdružení Přeskopec jim ukázali Dolní Bělou i místa zastavení na stezce Ludvíka Očenáška - viz zastavení č.11 - Velký kříž. 
    Materiál dokumentující návštěvu vnuček Ludvíka Očenáška je ke stažení zde  - A4 - formát pdf - 2,5 MB.   


 

    Pan starosta seznámil účastníky i s historií a současností Dolní Bělé. Na obrázcích je Dolní Bělá z období dětství Ludvíka Očenáška a v současnosti.


 

    Na hradě Bělá ( historie a stav dnes) se začala psát i historie Cesty Ludvíka Očenáška17. května 1936 : Účastníci odhalení pamětní desky na budově školy došli na hrad - "Zámek" . Po krátké prohlídce hradiště se všichni účastníci přesunuli k pásce, kterou přestřižením a pozdravem "Hore zdar!" otevřel Ludvík Očenášek (muž s bradkou v levé části snímku) stezku nazvanou "Cestou Ludvíka Očenáška".  150 účastníků se pak vydalo po její trase až do Plas.


 Ludvík Očenášek a Dolní Bělá

Rok Událost
 

Ludvík Očenášek jezdil do Malenice, později do Dražně k Peškům (dnes Drofům) na letní byt do č.p. 14. Často navštěvoval i Dolní Bělou, kde se scházel se svými bývalými spolužáky a s ostatními přáteli, se kterými si rád popovídal

1903

Jednou přijel na bicyklu vlastní výroby, v témže roce přijel na motocyklu. Dolnobělští tak poprvé viděli stroj, který sám jezdil.

1908

Dolnobělské škole daroval 25 fyzikálních přístrojů

2.7.1922

Přednášel v Horní Bělé u Krausů o národním odboji ve světové válce, jehož se sám aktivně účastnil

1923

Věnoval škole 40 různých přístrojů v ceně 1850 Kčs. Přispíval rovněž škole dary pro chudé žáky a na polévkovou akci.

1923

Od poloviny roku 1923 byl členem Okrašlovacího spolku a přispíval mu peněžitými dary

 

Jeho nejbližším přítelem v Dolní Bělé byl ředitel měšťanské školy Václav Široký. Měli k sobě vzájemnou úctu. Přátelské vztahy udržoval také farářem Antonínem Křížem, který mu pomohl v době jeho potřeby.

17.5.1936

Na popud ředitele Širokého byla Místní školní radou, Okrašlovacím spolkem a zdejší Národní jednotou pošumavskou odhalena pamětní deska na staré škole. Fotografie staré školy, pamětní deky i nynější budovy, ve které je Obecní úřad jsou výše.

Pamětní deska nese nápis : "Tuto školu navštěvoval Ludvík Očenášek, zasloužilý člen národního odboje".

Odhalení desky se zúčastnilo 200 účastníků : žáci se svými učiteli, skupina turistů z Prahy a Plzně, občané z Dolní Bělé a oslavenec s rodinou.

17.5.1936 

Na "Zámku" se zásluhou Klubu českých turistů (KČT) konala slavnost otevření "Stezky Ludvíka Očenáška". Po proslovu představitelů KČT a  okresního hejtmana dr. Šáchy, který vzal stezku do ochrany okresu, přestřihl oslavenec ve slavobráně pásku.
Po jeho slovech "Hore zdar!" se průvod 150 lidí odebral po stezce do Malenice a poté došel přes Lomany až do Plas. Ludvík Očenášek byl uvítán na radnici starostou p. Šaškem, zapsal se do pamětní knihy a setkal se tu i se svým 87 letým učitelem Václavem Nedbalem. (Viz obrázky výše)

28.10.1945

Druhé odhalení pamětní desky na budově školy za přítomnosti oslavence a hojné účasti školy. Po dobu okupace byla pamětní deska uschována u bývalého předsedy NJP Emanuela Hajmrleho (č.p. 98)

1946

Při oslavě 100. výročí položení základního kamene ke stavbě školní budovy byl Ludvík Očenášek jmenován čestným občanem obce Dolní Bělá (spolu s ním i stavitel Václav Pešek z Plzně)

10. srpna 1949

Ludvík Očenášek umírá v nedaleké Dražni na letním bytě u Pešků č.p. 14 

28. října 1968

Třetí odhalení pamětní desky po rekonstrukci budovy staré školy.

9. srpna 2009

Dolní Bělá 9.8.2009 - vzpomínkové akce k 60. výročí úmrtí Ludvíka Očenáška

   

    30. října 1888 zemřel tehdy šestnáctiletému Ludvíkovi otec ve věku 45 let. Je pohřben na dolnobělském hřbitově a náhrobek mu tvoří velký žulový kámen s nápisem "Duch tvůj bádavý tu klidu došel".

  

 

 

Informace o Dolní Bělé

Dolní Bělá (oficiální stránky obce) • Dolní Bělá (mapa - mapy.cz) • Dolní Bělá (hrad - hrady.cz) • Dolní Bělá (Wikipedie)

Dolní Bělá 9.8.2009 - vzpomínkové akce k 60. výročí úmrtí Ludvíka Očenáška

Dolní Bělá 23. 5. 2009 - návštěva příbuzných v obci, kde Ludvík Očenášek chodil do školy 
23. května 2009 - Dolní Bělá (kombinovaný materiál ke stažení)