Dolní Bělá 23. 5. 2009 - návštěva příbuzných v obci, kde Ludvík Očenášek chodil do školy

Dolní Bělá  23. 5. 2009 - návštěva příbuzných v obci, kde Ludvík Očenášek chodil do školy

V Dolní Bělé chodil Ludvík Očenášek do školy, ve které je dnes umístěn Obecní úřad.

17. května 1936 mu za jeho přítomnosti na budově školy byla odhalena pamětní deska. Ta byla později odhalena ještě dvakrát: 28.10.1945 - Druhé odhalení pamětní desky na budově školy za přítomnosti oslavence a hojné účasti školy. Po dobu okupace byla pamětní deska uschována u bývalého předsedy NJP Emanuela Hajmrleho (č.p. 98) • 28. října 1968 - Třetí odhalení pamětní desky po rekonstrukci budovy staré školy.

 

Vnučka Ludvíka Očenáška u pamětní desky


Starosta Dolní Bělé MUDr. Tomáš Křiklán provedl příbuzné za doprovodu členů OS Přeskopec po jednotlivých zastaveních na stezce Ludvíka Očenáška v Dolní Bělé


Zastavení č. 11 - Velký kříž

 

Cestou na hrad Bělá

 

Zastavení č. 12 - hrad Bělá

 

 

Na hradě Bělá
 

Ludvík Očenášek (vlevo dole s bradkou) na témže místě 17.5.1936


Pozorování Dolní Bělé

 


Výhledy z hradu Bělá


Po putování pak všem chutnalo v hostinci u Rajchů


 

Na závěr všichni navštívili místní hřbitov, kde odpočívá otec Ludvíka Očenáška Vojtěch