Informace o nás

Tato informační stránka slouží k detailnímu popisu tohoto webového projektu, Vaší společnosti, produktů a služeb, které nabízíte. Zaměřte se především na Vaše silné stránky, dále popište historii společnosti, získané licence či ocenění.

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

Historie projektu

V tomto roce uplyne 60 let od smrti významného českého objevitele a vynálezce Ludvíka Očenáška. Zemřel 10. srpna 1949 v obci Dražeň.

Tímto webem chceme uctít památku tohoto vyjímečného člověka, který byl nejem univerzálním "kutilem" jak jej nazvali v jedné zahraniční publikaci a jediným čechem, který se dostal do síně slávy v Novém Mexiku (USA), ale i vlastencem, který se podílel na pomoci Dohodě během první světové války a v pokročilém věku bojoval i na barikádách během pražského povstání v květnu 1945.