10.8.1949 - Dražeň


Ludvík Očenášek zemřel po druhé mrtvici 10.8.1949 v Dražni při svém letním pobytu v č.p. 14 (U Pešků).


Místo letních pobytů Ludvíka Očenáška - Dražeň č. 14 (1. patro - foto 20.5.2009)
 

Ludvík Očenášek byl pochován na Olšanském hřbitově v Praze
(dřívější a současný náhrobek)


K 60. výročí jeho smrti mu byla  20. května 2009  v Dražni odhalena pamětní deska