Dražeň 20. 5. 2009 - slavnostní odhalení pamětní desky Ludvíka Očenáška

Dražeň 20. 5. 2009 - slavnostní odhalení pamětní desky Ludvíka Očenáška

Ve středu 20. května 2009 byla v Dražni, kam jezdil Ludvík Očenášek na letní byt do č.p. 14 (statek u Pešků), slavnostně odhalena jeho pamětní deska u příležitosti 60. výročí jeho úmrtí.

Zápis z roku 1949 z  pamětní knihy Dražně

8.9. - zemřel v č.p. 14 Ludvík Otčenášek, známý pracovník podzemního hnutí z I. světové války 1914 - 1918, který odevzdával důležité vojenské zprávy na své zahradě, nad kterou vedlo telefonní vedení rakouských úřadů. Jmenovaný zde dlel na dovolené.Statek u Pešků - č.p. 14 nyní


 
Pan Drofa z č.p. 14 se zdraví s vnučkami L. Očenáška - Věrou a Růženou


Pravnuci Petr Háječek ( z Kanady) a Pavel Černík z Prahy si slavnostní událost pečlivě dokumentovali.

 

Vnučky - dcery Očenáškova syna Miroslava - Růžena (Rose Motts z Kanady) a Věra Černíková z Prahy si mají co říci s paní Očenáškovou z jiné vzdálené větve ...

 

Slavnostní řeč dražeňské paní starostky Ing. Marie Koderové

 


Vnučky odhalují pamětní desku svému dědečkovi


Pamětní deska byla odhalena a pan učitel Bican z Dolní Bělé uctil památku Ludvíka Očenáškami řadou citací z jeho dopisů.
V dopisech z r. 1946 L. Očenášek psal :
"Těším se již na Dražeň, Malenici a Dolní Bělou a pak si toho napovídáme do zásoby tolik, aby mi to zas vystačilo pro potěšení delší čas." 
Nebo "Chci se úplně zotavit pobytem ve svém milém kraji, v jeho lesích, polích a na procházkách k Malenici".


Pamětní desku posvětil i pan farář

 

Pravnuk Petr Háječek z Kanady děkuje dražeňským jménem rodiny

 

"Přeskopčáci" z občanského sdružení Přeskopec,
kteří již "napáchali" řadu užitečných činů a akcí pro připomenutí bohatého, plodného a nedoceněného života Ludvíka Očenáška