Od r. 1914 - činnost ve vojenské nemocnici v Sokole pražském

Od r. 1914 - činnost ve vojenské nemocnici v Sokole pražském

Ludvík Očenášek narukoval v roce 1914 na počátku 1. světové války.
 

Vydala a tiskla knihtiskárna a nakladatelství „Pragotisk“
Peroutka a spol., Praha 1928
Zdroj: Ludvík Očenášek, Před desíti le ty
(rozšířený spisek Na pomoc Dohodě) - str. 10 - 11   
     " Na počátku války byl přidělen vojenské nemocnici v Sokole pražském, kdež se stal samostatným röntgenologem. Laboratoř jeho sousedila těsně s operačním sálem a téměř veškeří pacienti před operací prošli jeho pracovnou. Tam byla soustředěna největší bída ubohých obětí s nejhroznějšími ranami, zkomolenými údy a toto okolí jako veliký vykřičník stále a stále připomínalo mu povinnost a upevňovalo jeho rozhodnutí, přispěti dle svých sil ku zkrácení světové války.

    Pod dojmem zpráv, zvláště anglických časopisů o dělostřelecké převaze německé, vznikla v něm myšlenka, aby po tu dobu, než anglický a americký kovoprůmysl bude moci vyhověti zvýšené potřebě dělostřelecké výzbroje, skonstruoval náhradu za dělostřelectvo a sice v přístroji, který by jednoduchostí a velkým efektem čelil dělům, a který by byl snadno a hlavně rychle vyroben." - viz 1915 - Vynález vzdušného torpeda a jeho nasazení na francouzské, italské a ruské frontě

 


Prostředí lazaretu


Rentgenolog Očenášek se svými pomocníky


Lazaretní "nástěnka" s rentgenovými snímky


Ve zdravém těle zdravý duch aneb cvičící personál