Události

23. května 2009 - Malenice

Materiál dokumentující návštěvu příbuzných Ludvíka Očenáška a členů OS Přeskopec na samotě v Malenicích (zastavení č. 8 na stezce Ludvíka Očenáška). • A4 - formát pdf - 3,3 MB Zde bydleli Očenáškovi po přestěhování z Dolní Bělé do roku 1888, kdy otec Vojtěch zemřel. Obrázky ze zastavení...

23. května 2009 - Dolní Bělá

Materiál dokumentující návštěvu vnuček Ludvíka Očenáška v Dolní Bělé dne 23. května 2009. • A4 - formát pdf - 2,5 MB V obci Dolní Bělá bydlel Ludvík Očenášek kolem roku 1880 (později bydlela rodina v Malenicích) a chodil zde do školy - nyní budova obecního úřadu. Vnučky Ludvíka Očenáška a jejich...

20. května 2009 - Dražeň

V Dražni byla ve středu 20. května 2009 odhalena pamětní deska Ludvíka Očenáška k 60. výročí jeho úmrtí. Materiál ke stažení dokumentuje tuto událost. • A4 - formát pdf - 850 KB     Pamětní deska Ludvíka Očenáška Dražeň č.p. 14 ...

20. května 2009 - Plasy

Na Městském úřadu v Plasích přijal starosta Mgr. Hurt přímé potomky Ludvíka Očenáška - jeho 2 vnučky a 2 pravnuky. Bylo to 73 let a 3 dny poté, co jejich dědeček Ludvík Očenášek došel z Dolní Bělé do Plas po právě otevřené cestě Ludvíka Očenáška, a zapsal se do pamětní knihy Plas. Materiál...