20. května 2009 - Plasy

20. května 2009 - Plasy

Na Městském úřadu v Plasích přijal starosta Mgr. Hurt přímé potomky Ludvíka Očenáška - jeho 2 vnučky a 2 pravnuky.

Bylo to 73 let a 3 dny poté, co jejich dědeček Ludvík Očenášek došel z Dolní Bělé do Plas po právě otevřené cestě Ludvíka Očenáška, a zapsal se do pamětní knihy Plas.

Materiál dokumentuje tuto událost.
• A4 - formát pdf - 3,1 MB