Jsme svobodni (1919)

Jsme svobodni (1919)

Jsme svobodni! - Po 300leté porobě

Díl II.

Cena K 3.50 (včetně drahotní přirážky)

Tiskem Pražské akciové tiskárny
Nákladem "Národa", Praha II, Mariánská ul. 3

33 stran + nečíslované přílohy (1919)

 

 Ukázky z knihy
 

 Ilustrační fotografie

X - Hruška po které byly svedeny dráty
Br. Očenášek zaznamenává si hovory