Dolní Bělá 17. června 2012 - Oslava 60 let školy a její přejmenování na "Základní školu a mateřskou školu Ludvíka Očenáška"

Dolní Bělá 17. června 2012 - Oslava 60 let školy a její přejmenování na "Základní školu a mateřskou školu Ludvíka Očenáška"

V neděli 17. června 2012 oslavila dolnobělská škola 60. výročí otevření nové školní budovy.

Při té příležitosti byla slavnostně přejmenována na "Základní školu a mateřskou školu Ludvíka Očenáška".

Připomeňme si tuto událost trochou fotografií ...
 

Příchod ke škole
Příchod byl po jedné straně lemován nástěnkou
(při pěkném počasí a větru vlající)
Vnučka Ludvíka Očenáška Věra a její průvodkyně paní Čiháková u nástěnky
Další příbuzenstvo LO
Ludvíka Očenáška připomínala i časová osa na asfaltové cestě

Fotografie z nástěnky -
hvězdicový motor a inzerát z r. 1909
 

Fotografie z nástěnky
aeroplán s vynálezcem a průkaz totožnosti
 
Fotografie z nástěnky
dopis z 18. března 1949 a parte z 10.8.1949
 


 

Oslava ve škole
Hned u vstupu nás vítal Ludvík Očenášek se svými vnučkami
Ve slavnostně vyzdobené tělocvičně se sešli příbuzní,
starostové okolních vesnic a učitelé a zaměstnanci školy (bývalí i současní).
A pak už se řečnilo ...
starosta Dolní Bělé MUDr. Křiklán a ředitelka školy Mgr. Čechová  

Ještě na začátek přečetl žák 3. třídy obecné školy Ludvík Očenášek
(v přestrojení za pana učitele Bicana)
poděkování panu učiteli dolnobělské školy Nedbalovi
při jeho odchodu na školu do Plas v roce 1883

A pak už si řídil vystoupení žáčků mateřské školy i žáků základky
pan učitel Bican sám ...
 
Z mateřské školy vystoupila skupina myšek a myšáků
 
Hudba + tanec
 

Zpěv - rytmický tanec - vážná hudba

Poháry, medaile, diplomy ...
úspěchy žáků dolnobělské školy,
které by určitě Ludvíku Očenáškovi udělaly radost
Trochu školní historie ...
 

 

Slavnostní odhalení
se chystá před školou ...
A opět se řeční ...
Cimrmanovský monolog na téma
"Očenášek ode mě stejně vše opsal, ale duch to byl ..."
a Očenáškovský dialog a la Šimek + Bubílková
 

Ještě ale dorazil pan Pavelka z Napajedel
se svým motorovým monocyklem
 

K odhalení se chystají praneteř Očenášková a vnučka Černíková
 
A je to tady ...
Modernizovaný a motorizovaný Očenáškův monocykl
s vnučkou Věrou a praneteří Očenáškovou (ovladatelkou monocyklu)

 

A na závěr kyne Ludvík Očenášek všem,
kterým se podařilo tuto dlouhou stránku prohlédnout až do konce
 Prezentace Ludvík Očenášek byl jen jeden
(k prohlédnutí 120 snímků)