Tajná telefonní stanice v Demartince

Tajná telefonní stanice v Demartince

Materiál dokumentující činnost Ludvíka Očenáška během 1. světové války ve prospěch české Maffie.
• A4 - formát pdf - 1,6 MB

V usedlosti Demartinka v Praze na Smíchově zřídil tajnou telefonní stanici a odposlouchával telefonní hovory mezi ministerstvy války ve Vídni a v Berlíně - záznamy předával Maffii.