Strana 1

Orientace na CD Žijeme a kráčíme

 

sekce CD-ROM

obsahuje

Prezentace presentaci ve formátu pdf (49 snímků)
Presentace - Internet presentaci o internetu a internetových technologiích, zdrojích oficiálních informací, zpravodajských a multimediálních informacích
Presentace - Evropská unie presentaci o informačních zdrojích Evropské unie a o Evropské unii ve formátu htm
Používání CD stručný návod k používání CD-ROM
1 - Studijní materiály dokumenty zpracované jako možné studijní materiály
2 - Právní předpisy vybrané právní předpisy v aktualizovaném znění
3 - Dokumenty k EU vybrané dokumenty k problematice Evropské unie
4 - Dokumenty k CD dokumenty lektora a další vybrané dokumenty
5 - Multimedia vybrané mutlimediální dokumenty
6 - Programy na CD vybrané užitečné a ověřené freewarové programy
Závěr