Monocykl jako nástroj války

Monocykl jako nástroj války

Zdroj : Panzernet fórum - 27. března 2011
https://www.panzernet.net/php/index.php/topic,5128.msg91567.html#msg91567


V příspěvku na webových stránkách je první část věnovaná monokolu Ludvíka Očenáška

 

Monocykl Ludvíka Očenáška

" Kupříkladu časopis Světozor propagoval zmíněnou jednokolku těmito slovy:

"Monockyl českého původu jest originálním a veskrze užitečným příspěvkem cyklistickému sportu všesvětovému. Vynálezcem a sestrůjcem jest mechanik Ludvík Očenášek v Praze II, v Táborské ulici číslo 48. Myšlenkou touto zanášel se již déle 3 rokův, a před 2 roky dal si vynález svůj skutečně patentovati. Již povrchní porovnání různých monocyklů zahraničních s tímto přesvědčuje nás o velikých výhodách monocyklu českého. Jest ovšem pravda, že všechny tyto stroje zakládají na těchže zásadách, ale v jednotlivostech, na kterých záleží, jest rozdílnost nesmírná. Jízdné kolo má zevnější průměr 1,8 m, světlost pak 1,5 m. Aby toto jízdné kolo bylo dosti pevné, nebortíc se ani do osmičky, ani se nestlačujíc vlastní vahou do elipsy, jest náležitě ztuženo tím, že se skládá z obručí čtyř, ovšem co nejlehčeji z dutých trubic vytvořených. Na vnějším obvodu monocyklu nalézá se kaučuková obruč, po níž se monockyl pohybuje. Na vnitřním obvodu monocyklu pohybuje se malý bicykl, jehož kolo má podobu kladky, opatřeno jsouc hlubokou rýhou na obvodu a objímajíc svými přírubami vnitřní obruč monocyklu... přes menší příkopy přejíždí monocykl nápadně hladce, čehož příčinou hledati sluší ve velikémobvodu kola. "

Zákazníci se ale k nákupu příliš nehrnuli, patrně nedůvěřovali bezpečnosti tohoto stroje. Vynálezce Očenášek se nenechal neúspěchem zaskočit a i nadále vynalézal nejrůznější inovace. V průběhu první světové války dokázal kupříkladu dokázal ve svém bytě v Košířích, zachycovat tajné telegrafické zprávy mezi Berlínem a Vídní (!)"