Malenice 23.5.2009 - návštěva příbuzných v místě dětství Ludvíka Očenáška

Malenice 23.5.2009 - návštěva příbuzných v místě dětství Ludvíka Očenáška

23. května 2009 navštívili Malenici (šipka na zelené značce) příbuzní Ludvíka Očenáška v doprovodu členů OS Přeskopec. V Malenici - samotě pod Dražní - žila Očenáškovic rodina po přestěhování z Berku u Dolní Bělé do místa dolu. Ludvík Očenášek zde prožil své dětství, chodil odtud se svými sourozenci do školy v Dolní Bělé. Rodina se po smrti otce stěhuje do Prahy, důlní Vojtěch Očenášek má náhrobek na hřbitově v Dolní Bělé.
Z pamětní knihy obce Dražeň - str. 26

Do Dražně náleží též samota Malenice východně od Dr. v tichém a pěkném údolíčku potůčku dražeňského, 1,5 km vzdálená – mezi lesy oplývajícími houbami. Zde v tomto koutku obývají tou dobou v 1 domku 2 rodiny se 7 osobami. Zde přebýval v létech 80tých důlní dozorce p. Očenášek se 6 dětmi – jeho syn přičinlivostí a důmyslem domohl se blahobytu, založiv si po přesídlení do Prahy továrnu a získal si též zásluhy o osvobození národa čes. za války světové. V Malenici před časy vedena byla pod zemí štola as 200-300 m dlouhá, kde spodní vodou vyluhoval se „skr“ , tj. z kameničné břidlice (síranu železa) ku přípravě firmou Stark David, nyní slouží sedlina ku přípravě barev fasádních a k jiným účelům.

 

Zastavení č. 8 na stezce Ludvíka Očenáška a Malenice dnes

Příbuzní se nejprve zastavili u zastavení č.8 na stezce Ludvíka Očenáška.

Nejmladší účastnice na snímku má titul "dcera syna manžela sestřenice vnuček Ludvíka Očenáška"

A pak se vydali k domku, kde Ludvík Očenášek bydlel ...Místo dětství Ludvíka Očenáška do r. 1888 ...

a dnes ...


 

Zajímavé informace ze zastavení č. 8

Zatopený důl na železitý kyz a těžební mapa z 19. století v Malenici
  

Boj o rozhlas v květnu 1945
Ludvík Očenášek se účastní - ve věku 73 let - budování barikády a bojů v okolí rozhlasu, kde bydlel. Byl vážně raněn střepinami granátu a toto zranění ho trápí do konce života.

 

V romantickém malenickém údolí byly zajímavé rostliny i zvěř ...