Jaroslav Šmíd - Ludvík Očenášek - český průkopník a vynálezce (1992)

Jaroslav Šmíd - Ludvík Očenášek - český průkopník a vynálezce (1992)

Ludvík Očenášek - český průkopník a vynálezce

Ke 120. výročí narození Ludvíka Očenáška
Paměti sepsal a doplnil fotografiemi z vlastního archivu Jaroslav Šmíd

1992 - nečíslovaná brožura - 25 stran textu ,12 stran fotografií